Irekitze-komisioa erreklamatzea

Hipoteka bat irekitze-komisioarekin izenpetu duten pertsona guztiek hura itzultzea erreklamatu ahal dute, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak horren aldeko epaia eman ondoren. 

Erreklamatu zure hipotekaren irekitze-komisioa eta berreskuratu zure dirua!

Bancos

Kontsulta doan

Gure abokatu adituek zure kasua aztertuko dute, eta zure bankuak itzuli behar dizun zenbatekoaren berri emango dizute. Eman zure datuak, eta zurekin harremanetan jarriko gara aholku emateko.

EUS Bancos - Consulta Gratis (#7) (#13)

* Nahiago baduzu, dei dezakezu zuk telefono honetara: 944 027 596 (astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 18.00etara), edo mezu bat bidali helbide honetara: info@erreklamatu.com

Nola funtzionatzen du gure zerbitzuak?

Icon 01
INFORMAZIOa ETA KONTSULTA DOAN

Hipoteka bat irekitze-komisioarekin izenpetu bazenuen, oso litekeena da zure dirua berreskuratzeko aukera izatea. Kontsultatu zure kasua dohainik eta konpromisorik gabe. Adituak gara gai horretan; zure eskubideen berri emango dizugu eta zer egin aholkatuko.

Icon 02
ERRAZA, AZKARRA ETA SEGURUA

Erabakitzen baduzu ERREKLAMATU kontratatzea zure hipotekako irekitze-komisioa erreklamatzeko eta zure dirua berreskuratzeko, ez duzu ezertaz arduratu beharko prozesu osoan: gure abokatuek egingo dituzte kudeaketa guztiak zure partez.

Icon Erreklamatu Garantia Total

Erabateko bermea: bakarrik kobratzen dugu irabazten badugu

Icon 03
AKORDIOA ALA DEMANDA

Erreklamazioa egin ondoren, bi bide dauzkagu bidegabeki kobratu zizuten diruaren itzulketa lortzeko: zure bankuarekin akordio batera iristea edo, ezinezkoa bada, entitatearen aurkako demanda bat jartzea bide judizialetik, eta auzitegi batek hartuko du erabakia.

Icon 04
EZ BADUGU IRABAZTEN EZ DUGU KOBRATZEN

Kasu batean zein bestean, ERREKLAMATUk bere gain hartuko ditu lan eta gastu guztiak, prokuradorea barne. Bakarrik ordaindu beharko dituzu gure zerbitzuak zuri dirua itzultzea lortzen badugu. Zehazki, berreskuratutako diru kopuruaren %22 kobratuko dugu (+BEZa).

Hipoteka irekitzeko komisioa. Zer da?

Hipoteka irekitzeko komisioa diru kopuru bat da, finantza-entitateek hipoteka mailegu bat ematean bezeroei kobratzen dietena. Bankuek justifikatu dute komisio hori kobratzea esanez mailegua formalizatzeko gastu administratibo eta kudeaketakoak direla, esate baterako mailegu-kontratua eta bezeroaren kaudimenari buruzko azterketa egitekoak.

Irekitze-komisioa hipotekaren zenbatekoaren %0,5etik eta %2ra bitartekoa izan ohi da, eta mailegu kontratua sinatzean kobratzen da. Hala ere, banku guztiek ez diete kobratu komisio hori beren bezeroei, eta banku batzuek batzuetan kobratu izan dute eta beste batzuetan ez, hau da, komisio hori kontratuetan sartzea arbitrarioa da eta ez dagokio benetan inongo zerbitzu emateari.

Irekitze-komisioaren gaineko epaiak

Espainiako Estatuan, hipoteka irekitzeko komisioa eztabaidagai izan da azken urteetan eta epai batzuk eman dira gaiari buruz. Lehen auzialdian, probintziako zenbait auzitegik hainbat epai eman zituzten klausula honen gardentasunaz eta abusuzko izaeraz, baina ez ziren denak bat etorri. Desadostasun horiei erantzunez, 2019ko urtarrilean Auzitegi Gorenak adierazi zuen mailegu bat emateko irekitze-komisio bat kobratzea ez zela abusuzkoa, “maileguaren funtsezko partea zelako”, eta ez zegoen, beraz, diru kopuru horiek itzuli beharrik.

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak, ordea, atzera bota zuen epai hori 2020ko uztailean, ezarri baitzuen bankuek itzuli behar zituztela hipoteka bat eratzeko abusuzko klausularen gastuak, eta, hala egin ezean, estatuetako epaileek behartu ahal izango zituztela diru hori bezeroei itzultzera. Baina Auzitegi Gorenak eutsi egin zion bere interpretazioari eta Europako auzitegiari zenbait galdera prejudizial egin zizkion, 2020ko epaia zalantzan jarrita.

Abusuzko irekitze-komisioa

2023ko martxoaren 16an, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak beste epai bat eman zuen gaiari buruz, eta bertan Auzitegi Gorenak planteatutako galdera prejudizialak aztertu zituen. Epai horretan, Europako Auzitegiak ezetsi egin zuen Auzitegi Gorenak zioena eta behin betiko ireki zuen bankuek kobratutako irekitze-komisioen itzulketa epaitegietan erreklamatzeko bidea.

Irizpenean, Europako Auzitegiak adierazi zuen ezin dela erabat baztertu klausula horiek abusuzkoak izatea, ez direlako hipoteka-kontratuaren xede nagusiaren parte, banku entitatearen barruko lan bat baizik, kreditua ematea aztertzeko asmoz egiten dena. Zehazki, auzitegiaren iritziz klausulak abusuzkoak izango lirateke komisioaren prezioa lotuta ez balego trukean emandako zerbitzu batekin, edo bankuak informaziorik emango ez balio bezeroari komisioei buruz, edo ezarritako prezioa “proportziorik gabekoa” balitz maileguaren zenbatekoarekin alderatuta.

Bestela esanda, irekitze-komisio bat kobratzea legitimoa izateko, zerbitzu zehatz baten ordaina izan beharko luke, eta kontratatzen duen pertsonak ulertzeko modukoa. Komisio honen atzean, ordea, ez dago inongo zerbitzu ezagunik, eta pertsona batzuei kobratzen zaie eta beste batzuei, aldiz, ez.

Irekitze-komisioa baliogabetzea

Europako Auzitegiak epaia eman ondoren, ireki da bezeroek beren finantza-entitateei irekitze-komisioaren baliogabetzea eskatzeko bidea, bai eta bidegabeki ordaindutako dirua itzultzekoa ere. Pentsatzekoa da hasiera batean bankuek uko egingo diotela itzulketa egiteari. Hala bada, auzitegietara jo beharko da, eta haiek aztertu beharko dute kasu bakoitzean irekitze-klausulak kobratzea abusuzkoa izan zen ala ez.

Europako azken epaian oinarrituta, bai eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia eta maila apalagoko batzuena ere, gure ustez aukera handiak daude auzitegiek deklara dezaten irekitze-komisioak abusuzkoak direla eta, hipoteka gastuekin gertatu zen bezala, lehen auzialdiko epaitegiek, azkenean, banku entitateak behartu ditzaten diru hori itzultzera.

Hori dela eta, ERREKLAMATUren gomendioa da, hipoteka bat irekitze-klausularekin izenpetu duten pertsona guztientzat, kontsulta egin dezatela gure adituekin, bankuari diru horren itzulketa erreklamatzea posible den aztertzeko.

Zein urtetatik aurrera erreklamatu ahal da zure hipotekaren irekitze-komisioaren itzulketa?

Abusuzko klausulen itzulketa eskatzeko eskubideak ez du preskripzio eperik ez iraungipenekorik. Beraz, klausula hori izan duten hipoteka guztien irekitze-komisioaren itzulketa erreklamatu daiteke, zer urtetan izenpetu ziren kontuan izan gabe.

Azken hamarkadetan kontratatutako hipoteka gehienetan egin da irekitze-komisioa eta beraz, erreklamatu ahal dira.

Zure hipotekaren irekitze-komisioaren itzulketa erreklamatzeko epea

Abusuzko klausulak bidegabe kobratzeko egintzak ez duenez preskribatzen, ez dago eperik ezarrita hipoteka baten irekitze-komisioaren itzulketa erreklamatzeko. Hortaz, erabiltzaileek erreklamatu ahal dute, hipoteka kontratua izenpetu zuten data edozein dela ere.

Gure gomendioa da zure kasua kontsultatzea beti ERREKLAMATUko aditu batekin, hipoteka noiz izenpetu zenuen kontuan izan gabe.

Nola erreklamatu zure hipotekaren irekitze-komisioaren itzulketa

Banku entitateei irekitze-komisioa itzultzea eskatzeko prozesuan jurisprudentzia, hasiera batean behintzat, kontsumitzailearen alde dago. Arazoa da prozedura konplexua dela, eta batzuetan demanda judizial bat jarri behar dela, legezko prozedurak eta kostuak dituena. Eta bankuek abokatu-talde onak dituzte.

Kasua gure eskuetan uzten baduzu, ez duzu arazo hori izango. ERREKLAMATUn denaz arduratuko gara zure hipotekaren irekitze-komisioaren itzulketa lortu arte, eta gainera gastu guztiak hartuko ditugu gure gain, prokuradorea eta kostuak. Ez dizugu dirurik aurreratzeko eskatuko gure zerbitzuengatik, eta azkenean ez badugu lortzen zure dirua berreskuratzea ez diguzu ezer ordaindu beharko.

Irekitze-komisioa erreklamatzeko behar den dokumentazioa

Zure hipotekaren irekitze-komisioaren itzulketa eskatu nahi baduzu, helarazi behar diguzun dokumentazio bakarra eskrituraren kopia da.

Erreklamazioa egitea gure eskuetan utzi ondoren, gure talde juridikoa lanean hasiko da finantza-entitatearekin akordio bat lortzen saiatzeko edo, bestela, kasua auzitegietara eramateko. Bi aukeretako edozeinetan, prozesuak hilabete batzuk iraungo du. Kasua ebazten denean, zurekin harremanetan jarriko da emaitzaren berri emateko, eta irabazi baldin badugu, berreskuratutako dirua helaraziko dizugu zuk esandako bidetik. Prozesu osoan ez duzu aurrerakinik ordaindu beharko, eta ERREKLAMATUk bere gain hartuko ditu demandaren ondoriozko kostuak.

Zenbat denbora behar da irekitze-komisioa itzultzeko?

Irekitze-komisioak itzultzeko epea desberdina izango da bankuarekin auzitegiz kanpoko akordio bat lortzen badugu edo auzitegietara jo behar badugu. Lehenengo kasuan, epea laburragoa izango da, sei hilabete ingurukoa. Eta epaiketara joaten bagara, demanda jarri behar dugun epaitegien mende ere egongo da. Kasu gehienetan, demanda aurkezten denetik epaia publiko egin arte, 6 eta 24 hilabete bitarte igaro daitezke.

Irekitze-komisioa erreklamatzeko abokaturik onenak

Azken hamarkadetan hipoteka bat sinatu baduzu, zure bankuak dirua zor dizu eta berreskura dezakezu. Kontsultatu gurekin zure kasua dohainik eta konpromisorik gabe. Irekitze-komisiorik eta hipoteka gasturik kobratu zizuten jakinaraziko dizugu, bai eta zoru-klausula bat aplikatu zizuten ere; hala bada, hori ere erreklamatu ahal izango dugu. Era berean, revolving txartelen gastuak erreklamatu ahal dizkizugu, Auzitegi Gorenak abusuzkotzat jo baitzituen haien interesak ere.

ERREKLAMATUn bankuko erreklamazioetan espezializatutako abokaturik onenak dauzkagu, eta berme hauek ditugu: hamar urteko esperientzia sektorean, erreklamazioen ehuneko oso handia irabazi izana eta bere hipoteka gastuak berreskuratzeko gugan konfiantza jarri duten ehunka bezeroren gogobetetasuna.

Bakarrik kobratzen dugu irabazten badugu

Bankuko erreklamazioak egiteko gure zerbitzuaren ezaugarri nagusietako bat da bakarrik kobratzen dugula irabazten badugu. Izan ere, minuta berreskuratzen dugun zenbatekotik ateratzen da. Zehazki, banku-erreklamazioetan, gure bezeroentzat lortzen dugun kalte-ordainaren %22 kobratzen dugu.

Kalte-ordainik handiena, ahalik eta lasterren

ERREKLAMATUn oso serio hartzen dugu gure lana, bezeroei zerbitzurik onena ematen saiatzen gara, eta bakarrik kobratzen dugu irabazten badugu. Hiru arrazoi horiengatik, gure interesa, zurea bezala, ahalik eta kalte-ordain handiena lortzea da, ahalik eta lasterren.

Ildo horretan, zure kasua arreta handienaz kudeatuko dugula ziurtatu ahal dizugu, eta espedientean gerta daitekeen edozer jakinaraziko dizugu beti. Gainera, uneren batean zure demandari buruzko xehetasunen bat kontsultatu behar baduzu, posta elektronikoaren edo telefonoaren beste aldean egongo gara beti, zuri erantzuteko.

ERREKLAMATUn zure hipotekaren irekitze-komisioa erreklamatzeko abokaturik onenak dituzu eskura. Horrela, zure demanda arrakastaz ebazteko aukera gehiago izango dituzu, eta ahalik eta kalte-ordain handiena lortu ahal izango duzu.

Gure bezeroen iritziak

4.8
Based on 150 reviews
powered by Google
Iratxe LizarazuIratxe Lizarazu
15:08 03 Oct 23
Ainara Arza BilbaoAinara Arza Bilbao
14:21 26 Sep 23
Rápidos, eficaces, accesibles y superamables
Muy profesionales,sinceros y transparentes.Si necesitaría algún abogado,ya tengo uno,con eso lo digo todo.Eskerik asko
Iñaki DuqueIñaki Duque
07:55 13 Sep 23
Sufrimos una cancelación por un vuelo de Vueling con motivo de la huelga de noviembre de 2022. Después de reclamar sin éxito la correspondiente indemnización, dejamos el tema en manos de Erreklamatu, que han conseguido lo que pedíamos sin llegar a juicio. La experiencia ha sido satisfactoria y volveremos a recurrir a ellos si tenemos una experiencia similar.
Belen LanteroBelen Lantero
13:29 12 Sep 23
Hace años tuve un problema con una perdida de quipaje por parte de la aerolínea. Gracias a Erreklamatu pude conseguir una indemnización muy superior a la que me ofrecían .
Rufo GanuzaRufo Ganuza
16:38 28 Aug 23
Nos han llevado dos casos y ha sido una maravilla trabajar con ellos por su trato cercano e impecable eficiencia. Totalmente recomendable. Ah! y han ganado los dos casos
francisco cuesta agudofrancisco cuesta agudo
05:17 05 Jul 23
El año pasado tuvimos una situación de overbooking en un vuelo de largo alcance y ellos se han encargado de todo el proceso de reclamación y nos han obtenido una buena indemnización, por encima de nuestras expectativas iniciales. La comunicación es fluida y te van informando de la situación de proceso. Recomendable 100%.
Mercedes MarquínezMercedes Marquínez
13:39 05 Jun 23
100% satisfecha con la gestion de este equipo. Ellos se ocupan de todo, te lo explican de una manera sencilla y han conseguido sacar adelante nuestra reclamacion por una anulacion de un vuelo. Volveré a acudir a ellos si tengo algún problema. Totalmente recomendables.
Carlos BaezaCarlos Baeza
07:04 26 May 23
Es la tercera vez que gestionamos una incidencia con compañías aéreas con ellos y como siempre un servicio excepcional. En todas hemos conseguido la compensación reclamada. Además te asesoran desde el primer momento de los pasos que hay que seguir y te van informando de todo el proceso.
Miriam PardoMiriam Pardo
17:16 16 May 23
El verano pasado mis amigas y yo tuvimos la mala suerte de que nos cancelarán un vuelo justo el día que empezábamos las vacaciones. Desde Erreklamatu se han hecho cargo, de principio a fin, de reclamar la indemnización que nos correspondía además de los gastos que nos ocasionó la cancelación. Son un equipo profesional, amable y que consigue resultados. Muy contenta con ellos, volvería a elegirles sin pensármelo 2 veces. Los recomiendo.
Iratxe UzuriagaIratxe Uzuriaga
18:44 20 Apr 23
Equipo serio y eficaz. Mi experiencia ha sido muy buena, han hecho un trabajo excelente. No tengo ninguna queja, en un futuro si necesitara ayuda contactaria con ellos sin duda. Gracias
Mónica Vicente LucasMónica Vicente Lucas
11:59 29 Mar 23
Encantada con el servicio de Erreklamatu, les contraté para reclamar la cancelación de un vuelo al que Lufthansa ya me había dado largas y han ganado el caso. Una maravilla, puedes mandarles toda la documentación por email sin despreocuparte!Siguiente percance con compañías aéreas que tenga se lo paso directamente.También reclamaremos con ellos los gastos de hipoteca.
Familia Vea ValFamilia Vea Val
20:23 22 Mar 23
Reclamación contra compañía aérea. Muy profesionales, desde el principio nos informaron con claridad del procedimiento a seguir. Siempre que les preguntábamos sobre cómo iba la reclamación enseguida respondían, y han conseguido el objetivo que nos habían indicado, en un razonable plazo de tiempo teniendo en cuenta que la reclamación fue a través del juzgado.
elriverita Xxelriverita Xx
17:41 02 Mar 23
Fabulosa atención, consiguieron la cantidad reclamada a Iberia. Encantado! Compartiendo con ellos la documentación necesaria consiguieron 400€ por una demora de equipaje de 5 dias.
maria paula Valdesmaria paula Valdes
16:37 08 Feb 23
Solo cinco estrellas porque no hay más.fue un verano nefasto en cuanto a viajes todos se me atrasaron, cancelaron y perdieron las maletas, etc. Ellos se encargan de todo, intermedian con las compañías y nos despreocupamos hasta que nos llega la llamada de sentencia favorable!!!!Explican todo genial desde el ppio en cuanto a plazos costes etc.Ya me han resuelto 2/3 expedientes, el último en breve saldrá.Muy agradecida con ellos y *MUY RECOMENDABLES* SIN DUDARLO!!!!!
Eduardo Maeso simonEduardo Maeso simon
07:49 08 Feb 23
Un servicio excepcional para reclamar cancelaciones y modificaciones de horarios por parte de las aerolíneas. Yo les contraté por una cancelación de un vuelo desde Lisboa y a los 6 meses me comunicaron que habíamos conseguido la indemnización sin tener que hacer nada por mi parte más allá de aportar una documentación mínima.
Rusin AntolinRusin Antolin
11:45 27 Jan 23
Tras un fallido viaje a Vietnam en época post-Covid , realizamos la reclamación con "erreklamatu". No hemos tenido suerte ,y la compañia de vuelos se ha salido con la suya, pero el servicio por parte de "erreklamatu" ha sido muy bueno en todo momento y al perder el jucio,no me han cobrado.
js_loader

Azken albisteak