Revolving txartelak erreklamatzea

Lukurreria-interesak dituen revolving txartel bat kontratatu duten pertsona guztiek txartel hori deuseztatzeko eskubidea dute, bai eta mailegatutako kapitalaren gainetik ordaindutako zenbateko guztiak itzultzekoa ere. 

Erreklamatu revolving txartela eta berreskuratu zure dirua!

Bancos

Kontsulta doan

Gure abokatu adituek zure kasua aztertuko dute, eta zure bankuak itzuli behar dizun zenbatekoaren berri emango dizute. Eman zure datuak, eta zurekin harremanetan jarriko gara aholku emateko.

EUS Bancos - Consulta Gratis (#7) (#13)

* Nahiago baduzu, dei dezakezu zuk telefono honetara: 944 027 596 (astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 18.00etara), edo mezu bat bidali helbide honetara: info@erreklamatu.com

Nola funtzionatzen du gure zerbitzuak?

Icon 01
INFORMAZIOA ETA KONTSULTA DOAN

Revolving txartel bat kontratatu bazenuen eta abusuzko interesak ordaindu badituzu, zure bankuak dirua zor dizu. Kontsultatu zure kasua doan eta konpromisorik gabe. Gaian adituak gara; zure eskubideei buruzko informazioa emango dizugu eta zer egin gomendatuko dizugu.

Icon 02
ERRAZA, AZKARRA ETA SEGURUA

Erabakitzen baduzu ERREKLAMATU kontratatzea zure revolving txartela erreklamatzeko eta bidegabeki kobratu zizkizuten interesak itzultzea lortzeko, ez duzu ezertaz arduratu beharko prozesuan: gure abokatuek egingo dute zure partez.

Icon Erreklamatu Garantia Total

Erabateko bermea: bakarrik kobratzen dugu irabazten badugu

Icon 03
AKORDIOA ALA DEMANDA

Erreklamazioa egin ondoren, bi bide ditugu kalte-ordaina lortzeko: zure bankuarekin akordio batera iristea edo, hori ezinezkoa bada, finantza entitateari bide judizialetik demanda jartzea eta auzitegi batek hartuko du erabakia.

Icon 04
EZ BADUGU IRABAZTEN EZ DUGU KOBRATZEN

Kasu batean zein bestean, ERREKLAMATUk hartzen ditu bere gain lan eta gastu guztiak, prokuradorea barne. Bakarrik ordaindu beharko dituzu gure zerbitzuak zure dirua itzultzea lortzen badugu. Zehazki, ordainsariak izango dira berreskuratutako zenbatekoaren %22 (+BEZa).

Zer dira revolving txartelak?

Revolving txartelak kreditu-txartel mota bat dira, berezitasun batzuk dituena, eta, horregatik, produktu konplexua eta eztabaidagarria; izan ere, txartel-formatua izan arren, kontsumorako kreditu gisa jokatzen dute. Beste txartel batzuekiko alde nagusia da, revolving txartelen kasuan, titularrak aukera dezakeela zorraren guztizkoa hilero ez ordaintzea, itzultzeko dagoen saldoa metatuz, eta saldo horren gainean gero eta interes handiagoak aplikatuko dira; horrek gainzorpetzea ekar dezake.

Revolving txartel bat erabiltzen denean, erabiltzaileak hilabeteko erosketa guztiak multzokatu ditzake, eta osorik ordaindu hautatutako kargatze-egunean, interesik gabe, edo ordainketa hileko kuota jakin batzuetara atzeratu ditzake (revolving), beste kreditu-txartel batzuenak baino askoz altuagoak diren interes eta kargu lotuak sortuz. Kreditu hori itzultzeko, erabiltzaileak bi aukera ditu: ordaindu gabeko saldoaren ehuneko bat hilero ordaintzea edo kuota finko bat ordaintzea, betiere banku-entitatearen eta txartelaren baldintzen mende dauden gutxieneko eta gehieneko batzuen barruan.

Horrela, revolving txartelek kontsumorako kreditu gisa funtzionatzen dute, nahiz eta askotan erabiltzaileari ez zaion jakinarazi ordainketak geroratzeak interes hain handiak sortuko dizkiola, batzuetan %25etik gorakoak. Gainera, txartel horiek 5.000 eta 10.000 euro arteko kreditu-marjina dute, txartelari lotutako kontuan horiek itzultzeko funtsik egon ala ez. Beraz, kreditu modu iraunkorrean eta baldintzarik gabe erabilgarria denez, onuradunak arduragabekeriaz erabil dezake.

Geroratutako ordainketetan saldo osoa itzultzen ez denez, beti geratzen da zor bat,  interesak ordaindu beharra dakarrena. Eta itzulitako euro bakoitza berriz mailegatzeko eskuragarri dagoen euro bat bihurtzen denez, kontsumitzaile askok zorpetze-espiral batean harrapatuta geratu dira, revolving txartelaren erruz.

Nahiz eta konplexua izan, revolving txartelak publiko guztientzako produktu gisa merkaturatu dira, ustez kosturik eta komisiorik gabe, eta mailegatutako kopurua itzultzeko hileko kuota oso eskuragarriekin. Kontua da hain kuota txiki horiek interes oso handiak ezkutatzen dituztela, eta ia ez dutela uzten zor den kapitala amortizatzen. Horrela, erabiltzaileak bere kuotak behar bezala ordaintzen baditu ere, zorra ez da murriztuko, eta, batzuetan, handitu ere egingo da.

ERREKLAMATUn izan ditugun bezero batzuek urteak eman dituzte kuotak hilero-hilero ordaintzen, jatorrizko zorra ia amortizatu gabe.

Markei lotutako revolving txartelak

Jende askok mota horretako txartel bat dauka, jakin gabe. Oso ohikoak dira marka eta zerbitzu ezagunekin lotzen diren banku-entitateen revolving txartelak, erosketetan onuraren bat eskaintzeko.

Supermerkatuan, gasolindegian, hegazkin-konpainia batean, bidaia-agentzia batean, saltoki handietan edo telefono-konpainietan deskontuak lortzeko kreditu-txartel bat saldu bazizuten, ziur asko revolving txartel bat izango duzu zorroan.

Gainera, revolving motako kreditu batzuk txartel fisikorik gabeko kreditu-lerro gisa merkaturatzen dira, hala nola Cofidis, Vivus edo Creditea bezalako finantza konpainiek eskainitakoak, eta telebistan iragarri ohi dira.

Gure aholkua da ez dela inoiz onartu behar kreditu-txartel edo -lerro bat kontratua arretaz irakurri gabe. Txartel horietakoren bat baduzu, marka horren deskontuak lortzeko soilik erabili. Eta ohiko kreditu-txartel gisa erabiltzen baduzu, itzuli kreditu osoa hilabetea amaitutakoan, horrela ez baituzu interesik ordainduko. Kontuan izan bankuek bezeroen artean ordainketa geroratzearen “abantaila” sustatzen dutela, helburu bakarra interes handiak kobratzea dela; beraz, aukera hori baztertu beharko zenuke beti.

Revolving txartelen aurkako epaiak

Revolving txartelak jendearen artean zabaldu ondoren, pertsona batzuk tranpan erori ziren eta abusuzko interesen espiral batean harrapatuta geratu ziren, eta, kasu askotan, horrek kaudimengabe deklaratzera behartu zituen. Txartel horiek kaltetutako batzuek auzitegietara jo zuten, eta bankuei demanda jarri zieten lukurreriagatik eta zerbitzu horiek saltzerakoan gardentasun gutxi izateagatik. Izan ere, ohikoa izan da bankuek txartel horien erabilerarekin lotutako interesak ezkutatzea; izan ere, informazioa letra ia irakurtezinarekin ematen zuten, edo esamolde konplexuen bidez, ulertzea eragozten zutenak.

Azkenik, gaia Auzitegi Gorenera iritsi zen, zeinak, 2015eko azaroan, revolving txartel baten kontratua deuseztatu zuen, UTBaren %24,60ko interesarekin jaulki baitzen. Epaian, auzitegiak iritzi zion betetzen zirela kreditua lukurreriazkotzat jotzeko bi baldintzak: kreditua emateko unean ezarritako kredituaren batez besteko interesa halako bi baino handiagoa izatea, eta bankuak hain interes handia ezartzea justifikatu ezin izatea.

Une horretatik aurrera, bankuei txartel horiengatik erreklamatzeko bidea ireki zen, eta, batez ere, erabiltzaile askok interesetan nahitaez ordaindu behar izan zituzten kopuru handiak berreskuratzeko. Hala, revolving kreditu-kontratua epai judizial bidez deuseztatzen denean, bankuak bere bezeroari itzuli behar dio hark kapital nagusiaren gainetik ordaindutako zenbatekoa, eta kopuru horri legezko interesak gehitu behar zaizkio.

Kalkulatu revolving txartelen itzulketa

Revolving txartel batekin zure bankuaren lukurreriaren biktima izan bazara, kontsultatu zure kasua doan ERREKLAMATUn, eta gure abokatu espezialistek kalkulatuko dute zenbat itzuli beharko lizukeen finantza-entitateak kontratuaren deuseztasuna erreklamatzen baduzu.

Zenbateko hori kalkulatzeko, honako hauek hartuko ditugu kontuan: itzultzeko dagoen kredituaren zenbatekoa, aplikatutako interesa, ordaintzen duzun hileko kuota eta zure ordainketa-sistema kuota finkokoa edo gutxieneko kuotakoa den.

Nola erreklamatu revolving txartelak

Revolving txartelek pertsona asko utzi dituzte dirurik gabe, eta, azkenean, ordaindu ezinezko zor-kiribil batean harrapatuta geratu dira. Hala ere, Auzitegi Gorenaren 2015eko azaroko epaiaren ondoren, horietako asko banku-entitateei kreditu-kontratua deuseztatzeko eta lukurreriaz kobratutako interesak itzultzeko eskatzen ari zaizkie. Izan ere, kontratu hori deuseztzat jotzen denean, bankuak maileguan emandako kapitala gainditzen duen zenbatekoa itzuli behar du, interesak gehituta.

Gainera, kasu horietan deuseztasun-akzioak ez du preskribatzen; hau da, baliogabetu diren revolving txartelen lukurreriazko kredituak erreklamatu ahal izango dituzu, ez baitago denbora-mugarik erreklamazioa aurkezteko.

Revolving txartelak erreklamatzeko bi bide daude nagusiki:

  • Revolving txartelak erreklamatzea Lukurreria Legearen bidez

Txartel horietan aplikatzen diren interes handiak direla eta, kreditu-kontratuak deuseztatzeko eska daiteke, 1908ko uztaileko Lukurreria Legea aplikatuz (Azkarateko Legea ere esaten zaio lege horri). Lege horrek kontratuen deuseztasuna ezartzen du, kontratu horiek lukurreriazkotzat jo daitezkeenean. Horixe da revolving txartelak erreklamatzeko biderik ohikoena, Auzitegi Gorenaren epai hori aldarrikatu zenetik.

  • Revolving txartelen erreklamazioa, gardentasun-faltagatik

Batzuetan, interesen klausula deuseztatzeko eska dezakegu, baldin eta txartela kontsumitzaileari behar den informazioa eman gabe merkaturatu bada.

Revolving txartelak baliogabetzea erreklamatzeko behar den dokumentazioa

Revolving txartel bat deuseztatzeko erreklamatu nahi baduzu, entitate merkaturatzailearekin -dela banku batekin, dela ondasunak eta zerbitzuak hornitzen dituen marka batekin- sinatu zenuen kontratuaren kopia da ekarri behar diguzun dokumentazio bakarra.

Txartela deuseztatzeko eta abusuzko interesak itzultzea gure esku utzi ondoren, gure talde juridikoa lanean hasiko da finantza-entitatearekin akordio bat lortzen saiatzeko edo, bestela, kasua auzitegietara eramateko.

Judizioz kanpoko akordio bidez edo auzitegi baten epai bidez, erreklamazio-prozesuak hilabete batzuetatik urtebete baino gehiagora iraun dezake; bigarren kasuan, errekurtsoa dagoen edo epaitegia lanez gainezka dagoen. Irabazten badugu, baliogabetu egingo da zure txartelaren kreditu-kontratua, eta bankuak itzuli egin beharko dizu interes, komisio eta beste kargu gehigarri batzuengatik kobratu zizun guztia, hala nola ordainketa babestuen aseguruaren prima. Kasu horretan, zurekin harremanetan jarriko gara epaiaren berri emateko, eta berreskuratutako kopuruak helaraziko dizkizugu, zuk adierazitako moduan.

Orain arte, epaileen irizpidea ahobatekoa izan da, eta kasu gehienetan epaitegiek arrazoia eman diete bezeroei, revolving txartelen interesak lukurreriazkoak direla eta gardentasunik gabe kontratatu direla uste baitute.

Revolving txartelen abokatuak

Revolving txartel bat kontratatu baduzu eta zure bankuak abusuzko interesak kobratu badizkizu, erreklamazio bat egin beharko zenuke kontratua deuseztatzeko eta bidegabe kobratu zizkizuten zenbatekoak berreskuratzeko. Kontsultatu zure kasua doan eta inolako konpromisorik gabe. Egiaztatuko dugu posible den demanda aurkeztea eta berreskura zenezakeen dirua. Era berean, azken hamarkadetan hipoteka bat sinatu baduzu, egiazta dezakegu zoru-klausula bat aplikatu zizuten, edo notario-, erregistro-, gestoria- eta tasazio-gastuak bidegabe kobratu zizkizuten; kasu horretan ere erreklamazioa egin genezake.

ERREKLAMATUn bankuko erreklamazioetan espezializatutako abokaturik onenak dauzkagu, eta berme hauek ditugu: hamar urteko esperientzia sektorean, erreklamazioen ehuneko oso handia irabazi izana eta bere abusuzko klausulen kasuetan dirua berreskuratzeko gugan konfiantza jarri duten ehunka bezeroren gogobetetasuna.

Bakarrik kobratzen dugu irabazten badugu

Bankuko erreklamazioak egiteko gure zerbitzuaren ezaugarri nagusietako bat da bakarrik kobratzen dugula irabazten badugu. Izan ere, minuta berreskuratzen dugun zenbatekotik ateratzen daZehazki, banku-erreklamazioetan, gure bezeroentzat lortzen dugun kalte-ordainaren %22 kobratzen dugu. Gainera, epaiketara joan behar izanez gero, prokuradoreak ere ez du ezer ordaindu beharko, epaia aldekoa edo aurkakoa den alde batera utzita.

 

Kalte-ordainik handiena, ahalik eta lasterren

ERREKLAMATUn oso serio hartzen dugu gure lana, bezeroei zerbitzurik onena ematen saiatzen gara, eta bakarrik kobratzen dugu irabazten badugu. Hiru arrazoi horiengatik, gure interesa, zurea bezala, ahalik eta diru gehien itzul dadin lortzea da ahalik eta lasterren.

Ildo horretan, zure kasua ahalik eta arreta handienaz kudeatuko duzula ziurtatu ahal dizugu, eta beti jakinaraziko dizugu zure espedientean dagoen edozein berritasun. Gainera, uneren batean zure eskaerari buruzko xehetasunen bat kontsultatu behar baduzu, posta elektronikoaren edo telefonoaren beste aldean egongo gara beti zurekin hitz egiteko.

 

ERREKLAMATUn zure esanetara jartzen ditugu abokatu onenak zure revolving txartela erreklamatzeko. Horrela, zure demanda arrakastaz ebazteko aukera gehiago izango dituzu, eta ahalik eta kalte-ordain handiena lortu ahal izango duzu.

Gure bezeroen iritziak

4.8
Based on 150 reviews
powered by Google
Iratxe LizarazuIratxe Lizarazu
15:08 03 Oct 23
Ainara Arza BilbaoAinara Arza Bilbao
14:21 26 Sep 23
Rápidos, eficaces, accesibles y superamables
Muy profesionales,sinceros y transparentes.Si necesitaría algún abogado,ya tengo uno,con eso lo digo todo.Eskerik asko
Iñaki DuqueIñaki Duque
07:55 13 Sep 23
Sufrimos una cancelación por un vuelo de Vueling con motivo de la huelga de noviembre de 2022. Después de reclamar sin éxito la correspondiente indemnización, dejamos el tema en manos de Erreklamatu, que han conseguido lo que pedíamos sin llegar a juicio. La experiencia ha sido satisfactoria y volveremos a recurrir a ellos si tenemos una experiencia similar.
Belen LanteroBelen Lantero
13:29 12 Sep 23
Hace años tuve un problema con una perdida de quipaje por parte de la aerolínea. Gracias a Erreklamatu pude conseguir una indemnización muy superior a la que me ofrecían .
Rufo GanuzaRufo Ganuza
16:38 28 Aug 23
Nos han llevado dos casos y ha sido una maravilla trabajar con ellos por su trato cercano e impecable eficiencia. Totalmente recomendable. Ah! y han ganado los dos casos
francisco cuesta agudofrancisco cuesta agudo
05:17 05 Jul 23
El año pasado tuvimos una situación de overbooking en un vuelo de largo alcance y ellos se han encargado de todo el proceso de reclamación y nos han obtenido una buena indemnización, por encima de nuestras expectativas iniciales. La comunicación es fluida y te van informando de la situación de proceso. Recomendable 100%.
Mercedes MarquínezMercedes Marquínez
13:39 05 Jun 23
100% satisfecha con la gestion de este equipo. Ellos se ocupan de todo, te lo explican de una manera sencilla y han conseguido sacar adelante nuestra reclamacion por una anulacion de un vuelo. Volveré a acudir a ellos si tengo algún problema. Totalmente recomendables.
Carlos BaezaCarlos Baeza
07:04 26 May 23
Es la tercera vez que gestionamos una incidencia con compañías aéreas con ellos y como siempre un servicio excepcional. En todas hemos conseguido la compensación reclamada. Además te asesoran desde el primer momento de los pasos que hay que seguir y te van informando de todo el proceso.
Miriam PardoMiriam Pardo
17:16 16 May 23
El verano pasado mis amigas y yo tuvimos la mala suerte de que nos cancelarán un vuelo justo el día que empezábamos las vacaciones. Desde Erreklamatu se han hecho cargo, de principio a fin, de reclamar la indemnización que nos correspondía además de los gastos que nos ocasionó la cancelación. Son un equipo profesional, amable y que consigue resultados. Muy contenta con ellos, volvería a elegirles sin pensármelo 2 veces. Los recomiendo.
Iratxe UzuriagaIratxe Uzuriaga
18:44 20 Apr 23
Equipo serio y eficaz. Mi experiencia ha sido muy buena, han hecho un trabajo excelente. No tengo ninguna queja, en un futuro si necesitara ayuda contactaria con ellos sin duda. Gracias
Mónica Vicente LucasMónica Vicente Lucas
11:59 29 Mar 23
Encantada con el servicio de Erreklamatu, les contraté para reclamar la cancelación de un vuelo al que Lufthansa ya me había dado largas y han ganado el caso. Una maravilla, puedes mandarles toda la documentación por email sin despreocuparte!Siguiente percance con compañías aéreas que tenga se lo paso directamente.También reclamaremos con ellos los gastos de hipoteca.
Familia Vea ValFamilia Vea Val
20:23 22 Mar 23
Reclamación contra compañía aérea. Muy profesionales, desde el principio nos informaron con claridad del procedimiento a seguir. Siempre que les preguntábamos sobre cómo iba la reclamación enseguida respondían, y han conseguido el objetivo que nos habían indicado, en un razonable plazo de tiempo teniendo en cuenta que la reclamación fue a través del juzgado.
elriverita Xxelriverita Xx
17:41 02 Mar 23
Fabulosa atención, consiguieron la cantidad reclamada a Iberia. Encantado! Compartiendo con ellos la documentación necesaria consiguieron 400€ por una demora de equipaje de 5 dias.
maria paula Valdesmaria paula Valdes
16:37 08 Feb 23
Solo cinco estrellas porque no hay más.fue un verano nefasto en cuanto a viajes todos se me atrasaron, cancelaron y perdieron las maletas, etc. Ellos se encargan de todo, intermedian con las compañías y nos despreocupamos hasta que nos llega la llamada de sentencia favorable!!!!Explican todo genial desde el ppio en cuanto a plazos costes etc.Ya me han resuelto 2/3 expedientes, el último en breve saldrá.Muy agradecida con ellos y *MUY RECOMENDABLES* SIN DUDARLO!!!!!
Eduardo Maeso simonEduardo Maeso simon
07:49 08 Feb 23
Un servicio excepcional para reclamar cancelaciones y modificaciones de horarios por parte de las aerolíneas. Yo les contraté por una cancelación de un vuelo desde Lisboa y a los 6 meses me comunicaron que habíamos conseguido la indemnización sin tener que hacer nada por mi parte más allá de aportar una documentación mínima.
Rusin AntolinRusin Antolin
11:45 27 Jan 23
Tras un fallido viaje a Vietnam en época post-Covid , realizamos la reclamación con "erreklamatu". No hemos tenido suerte ,y la compañia de vuelos se ha salido con la suya, pero el servicio por parte de "erreklamatu" ha sido muy bueno en todo momento y al perder el jucio,no me han cobrado.
js_loader

Azken berriak