Hipotekaren gastuak erreklamatzea

2017a baino lehen hipoteka bat sinatu duten pertsona guztiek eskubidea dute Jabetza Erregistroko, gestoriako eta tasazioko gastu guztiak eta notario-gastuen erdiak itzul dakizkien. 

Erreklamatu zure hipotekaren gastuak eta berreskuratu zure dirua!

Bancos

Kontsulta doan

Gure abokatu adituek zure kasua aztertuko dute, eta zure bankuak itzuli behar dizun zenbatekoaren berri emango dizute. Eman zure datuak, eta zurekin harremanetan jarriko gara aholku emateko.

EUS Bancos - Consulta Gratis (#7) (#13)

* Nahiago baduzu, dei dezakezu zuk telefono honetara: 944 027 596 (astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 18.00etara), edo mezu bat bidali helbide honetara: info@erreklamatu.com

Nola funtzionatzen du gure zerbitzuak?

Icon 01
INFORMAZIOa ETA KONTSULTA DOAN

2017 baino lehen hipoteka bat harpidetu bazenuen, zure bankuak dirua zor dizu. Eta berreskuratu dezakezu. Kontsultatu zure kasua doan eta konpromisorik gabe. Gaian adituak gara; zure eskubideei buruzko informazioa emango dizugu eta zer egin gomendatuko dizugu.

Icon 02
ERRAZA, AZKARRA ETA SEGURUA

Erabakitzen baduzu ERREKLAMATU kontratatzea zure hipotekaren gastuak erreklamatzeko eta bidegabeki kobratu zizuten dirua itzultzea lortzeko, ez duzu ezertaz arduratu beharko prozesuan: gure abokatuek egingo dute zure partez.

Icon Erreklamatu Garantia Total

Erabateko bermea: bakarrik kobratzen dugu irabazten badugu

Icon 03
AKORDIOA ALA DEMANDA

Erreklamazioa egin ondoren, bi bide ditugu kalte-ordaina lortzeko: zure bankuarekin akordio batera iristea edo, hori ezinezkoa bada, finantza entitateari bide judizialetik demanda jartzea eta auzitegi batek hartuko du erabakia.

Icon 04
ez badugu irabazten ez dugu kobratzen

Kasu batean zein bestean, ERREKLAMATUk hartzen ditu bere gain lan eta gastu guztiak, prokuradorea barne. Bakarrik ordaindu beharko dituzu gure zerbitzuak hipoteka gastuak itzultzea lortzen badugu. Zehazki, ordainsariak izango dira berreskuratutako zenbatekoaren %22 (+BEZa).

Zer dira hipoteka-gastuak?

Hipoteka-mailegu bat kontratatzean, hura eskrituratu eta inskribatu behar da, eta horrek kostu batzuk eragiten ditu, hipoteka formalizatzeko gastuak deitutakoak. Zehazki, notariotzaren, Jabetza Erregistroaren eta gestoriaren zergak, tasazioaren zenbatekoa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga dira. Oro har, faktura horiek hipoteka-eskriturari eransten zaizkio.

Gaur egun, 2019ko ekainaren 16tik indarrean dagoen hipoteka-lege berriaren arabera, bezeroak tasazio-gastuak baino ez ditu ordaindu behar; bankuak, berriz, gainerako gastu guztiak bere gain hartu behar ditu. Lege horren aurretik, finantza entitateek kontzeptu horiek guztiak ordaintzera behartzen zuten bezeroa. Hala ere, 2017tik aurrera, banku asko hasi ziren gehiegizko baldintza horiek ezabatzen.

Erreklamatu daitezkeen hipotekaren gastuak

Hipoteka eratzeko gastuen itzulketa erreklamatzeko aukera Auzitegi Gorenak (AG) emandako hainbat epairen bidez ireki zen. Epai horien arabera, 2019a baino lehen indarrean zeuden klausula horiek abusuzkoak ziren, eta bezeroek eskubidea zuten bankuek behartuta ordaindu behar izan zituzten gastuen zati bat berreskuratzeko.

Zehazki, Auzitegi Gorenak ebatzi zuen hipoteka bat formalizatzearen ondoriozko gastuak, hau da, jabetza-erregistrokoak, gestoriakoak eta tasaziokoak, bankuak ordaindu behar dituela, eta ez bezeroak. Era berean, arautu zuen notarioaren gastuak bi alderdiek erdibana ordaindu behar dituztela eta egintza dokumentatuen gaineko zerga, berriz, kontsumitzaileak ordaindu behar zuela.

Epai horiek eragina zuten hainbat hamarkadatan hipoteka-mailegua formalizatzeko gastuak bezeroei ezarri dizkieten abusuzko kontratu-klausula guztietan.

Horrela, hipotekak 2017. urtea baino lehen kontratatu dituzten pertsona guztiek erregistro-, gestoria- eta tasazio-gastu guztiak itzultzeko eskubidea izango dute, baita notario-gastuen erdiak ere. Hipotekaren zenbatekoaren arabera, 500 eta 2.000 euro artekoa izan daiteke zenbateko hori, eta legezko interesak gehitu behar zaizkio.

Zehazki, hauek dira zure hipotekaren kontratua sinatzean ordaindu zenituen gastuak, eta orain zure bankuak itzuli behar dizkizunak:

Jabetza Erregistroko gastuak

Jabetza Erregistroko gastuak hipoteka Jabetza Erregistroan inskribatzeko ordaindu behar direnak dira. Gastu horietan sartzen dira inskripzio-eskubideak eta notarioaren eta jabetza-erregistratzailearen ordainsariak.

Tasazio-gastuak

Tasazio-gastuak hipotekatuko den higiezina baloratzeko zerbitzuagatik ordaindu behar direnak dira. Gastu horietan sartzen da profesional kualifikatu batek tasazio-txostena egitearen ondoriozko ordainketa.

Gestoria-gastuak

Gestoria-gastuak dira administrazio-izapide jakin batzuk egiteagatik enpresa espezializatu bati ordaindu behar zaizkionak. Hipoteka bat kontratatuz gero, gestoria-gastuak izan daitezke, besteak beste, hipoteka-eskritura izapidetzeagatiko ordainketa, zorraren ziurtagiria lortzea, hipoteka Jabetza Erregistroan inskribatzea, etab.

Notario-gastuak

Notario-gastuak dira notarioaren zerbitzuengatik ordaindu behar direnak, hipotekaren harpidetzari dagokionez. Gastu horien artean egon ohi dira hipoteka-eskritura idazteagatiko ordainketa, mailegu-hartzailearen sinadura autentifikatzea, beharrezko dokumentazioa egiaztatzea eta abar.

Zein urtetako hipoteketan erreklama daitezke hipoteka-gastuak?

Auzitegi Gorenaren epaiek, bankuek hipoteka-gastuak itzuli behar dituztela ebatzi dutenek, eragiten diete 1985etik Espainiako Estatuan sinatutako hipoteka guztiei, baldin eta mailegu-hartzaileari gastu horiek ordaintzeko betebeharra ezartzen dioten abusuzko klausulak jasotzen badituzte.

Azken hamarkadetan kontratatutako ia hipoteka guztiek bezeroari esleitzen zizkioten aipatutako gastuak, eta, beraz, erreklamatu egin litezke.

1985. urtea baino lehen sinatutako hipotekei dagokienez, onena da kasu bakoitza gure abokatu adituekin kontsultatzea, haietako asko ere erreklamatu baitaitezke.

Hipoteka-gastuak erreklamatzeko epea

Eztabaida juridikoa sortzen duen gaia bada ere, gaur egun gure inguruko epaitegiek oro har jarraitzen duten irizpidea da hipoteka-gastuen itzulketa eskatzeko eskubideak ez duela preskripzio- edo iraungitze-eperik. Beraz, garaiz zaude erreklamatzeko.

Gure gomendioa da zure kasuaz kontsulta egitea beti ERREKLAMATUko aditu batekin, hipoteka sinatu zenuen data edozein dela ere.

Hipoteka kitatu ondoren ere erreklamatu dezakezu

Auzitegi Gorenaren epaien ondoren, milaka pertsona ari dira beren bankuei eskatzen hipoteka-gastuak itzultzeko, bai hipotekek indarrean jarraitzen badute, bai mailegatutako dirua itzuli ondoren kitatu baziren. Bigarren kasu horretan, finantza-entitateak ordainketak saihesten saiatzen ari dira, hipoteka-kontratua iraungi dela argudiatuz, eta, beraz, ez dela bidezkoa abusuzko klausulen baliozkotasuna berrikustea, ezta horien ondorioak zuzentzea ere.

Hala ere, auzitegiak erabiltzaileen aldeko epaiak ematen ari dira argi eta garbi, baita gastuen erreklamazioa hipoteka kitatu ondoren egiten denean ere. Izan ere, epaileak bankuak zigortzen ari dira bidegabe kobratutako zenbatekoa gehi ordainketa bakoitza egin zenetik dagokion legezko interesa itzultzera, prozesuaren kostuak ordaintzeaz gain.

Zure bankuarekin akordio batera iritsi bazara, erreklamatu dezakezu

Kasu jakin batzuetan, bankuek akordio bat sinatzea eskaini diete bezeroei, abusuzko klausula batzuk kentzeko, etorkizuneko erreklamazioei atea itxita. Zure kasuan, kontsultatu doan ERREKLAMATUrekin, kontratu hori ere abusuzkoa izan baitaiteke, eta zenbateko guztien itzulketa eskatzeko aukera izango genuke.

Erreklamatu al daitezke 2019tik aurrera izenpetutako hipotekak?

2019tik aurrera sinatutako hipotekei dagokienez, urte horretan jarri zen indarrean higiezin-kredituen kontratuak arautzen dituen lege berria, eta ordutik aurrera bankuek ez dute aplikatzen auzitegiek baliogabetzat jo zuten klausula. Orain beste klausula bat aplikatzen dute, eta horren arabera, gastu horiek erdibana ordaintzen dituzte bankuak eta bezeroak, baina praktikan kopuru horiek ez dira modu egokian banatzen ari, eta bezeroari behar baino gehiago kobratzen jarraitzen dute. Hortaz, epaitegiek klausula berriari buruzko iritzia noiz emango zain gaude.

Nola erreklamatu hipoteka-gastuak

Bankuei hipoteka-gastuen itzulketa erreklamatzeko prozesuan jurisprudentzia guztia kontsumitzailearen alde dago. Arazoa da prozedura konplexua dela, eta batzuetan demanda judizial bat jarri behar dela, legezko prozedurak eta kostuak dituena. Eta bankuek abokatu-talde onak dituzte.

Kasua gure eskuetan uzten baduzu, ez duzu arazo hori izango. ERREKLAMATUn arduratuko gara denaz, zure hipotekaren gastuak itzultzea lortu arte, eta gainera gastu guztiak hartuko ditugu gure gain, prokuradorea eta kostuak. Ez dizugu dirurik aurreratzeko eskatuko gure zerbitzuengatik, eta azkenean ez badugu lortzen zure dirua berreskuratzea ez diguzu ezer ordaindu beharko.

Hipoteka-gastuak erreklamatzeko behar den dokumentazioa

Hipotekaren gastuak itzultzeko eskatu nahi baduzu, eskrituraren kopia eta erreklamatu beharreko gastuen fakturak (notaritza, tasazioa, erregistroa eta gestoria) ekarri behar diguzu.

Erreklamazioa egitea gure eskuetan utzi ondoren, gure talde juridikoa lanean hasiko da finantza-entitatearekin akordio bat lortzen saiatzeko edo, bestela, kasua auzitegietara eramateko. Bi aukeretako edozeinetan, prozesuak hilabete batzuk iraungo du. Irabaztea lortzen badugu –hala gertatzen da espediente gehienekin–, zurekin harremanetan jarriko gara emaitzaren berri emateko, eta berreskuratutako kopuruak helaraziko dizkizugu, zuk adierazitako moduan. Prozesu osoan ez duzu aurrerakinik ordaindu beharko, eta ERREKLAMATUk bere gain hartuko ditu demandaren ondoriozko kostuak.

Zenbat denbora behar duten hipoteka-gastuak itzultzeko

Hipoteka-gastuak itzultzeko epea desberdina izango da bankuarekin auzitegiz kanpoko akordio bat lortzen badugu edo auzitegietara jo behar badugu. Lehenengo kasuan, epea laburragoa izango da, sei hilabete ingurukoa. Eta epaiketara joaten bagara, demanda jarri behar dugun epaitegien mende ere egongo da. Kasu gehienetan, demanda aurkezten denetik epaia publiko egin arte, 6 eta 24 hilabete bitarte igaro daitezke.

Abokatu onenak, hipoteka-gastuak erreklamatzeko

Azken hamarkadetan hipoteka bat sinatu baduzu, zure bankuak dirua zor dizu eta berreskura dezakezu. Kontsultatu gurekin zure kasua dohainik eta konpromisorik gabe. Gastu horiek bidegabeki kobratu zizkizuten egiaztatuko dugu, bai eta zoru-klausula bat aplikatu zizuten ere; hala bada, hori ere erreklamatu ahal izango dugu. Era berean, revolving txartelen gastuak erreklamatu ahal dizkizugu, Auzitegi Gorenak abusuzkotzat jo baitzituen haien interesak ere.

ERREKLAMATUn bankuko erreklamazioetan espezializatutako abokaturik onenak dauzkagu, eta berme hauek ditugu: hamar urteko esperientzia sektorean, erreklamazioen ehuneko oso handia irabazi izana eta bere hipoteka gastuak berreskuratzeko gugan konfiantza jarri duten ehunka bezeroren gogobetetasuna.

Bakarrik kobratzen dugu irabazten badugu

Bankuko erreklamazioak egiteko gure zerbitzuaren ezaugarri nagusietako bat da bakarrik kobratzen dugula irabazten badugu. Izan ere, minuta berreskuratzen dugun zenbatekotik ateratzen daZehazki, banku-erreklamazioetan, gure bezeroentzat lortzen dugun kalte-ordainaren %22 kobratzen dugu.

Kalte-ordainik handiena, ahalik eta lasterren

ERREKLAMATUn oso serio hartzen dugu gure lana, bezeroei zerbitzurik onena ematen saiatzen gara, eta bakarrik kobratzen dugu irabazten badugu. Hiru arrazoi horiengatik, gure interesa, zurea bezala, ahalik eta kalte-ordain handiena lortzea da ahalik eta lasterren.

Ildo horretan, zure kasua arreta handienaz kudeatuko dugula ziurtatu ahal dizugu, eta espedientean gerta daitekeen edozer jakinaraziko dizugu beti. Gainera, uneren batean zure demandari buruzko xehetasunen bat kontsultatu behar baduzu, posta elektronikoaren edo telefonoaren beste aldean egongo gara beti, zuri erantzuteko.

 

ERREKLAMATUn zure esanetara jartzen ditugu abokatu onenak zure hipoteka-gastuak erreklamatzeko. Horrela, zure demanda arrakastaz ebazteko aukera gehiago izango dituzu, eta ahalik eta kalte-ordain handiena lortu ahal izango duzu.

Gure bezeroen iritziak

4.8
Based on 150 reviews
powered by Google
Iratxe LizarazuIratxe Lizarazu
15:08 03 Oct 23
Ainara Arza BilbaoAinara Arza Bilbao
14:21 26 Sep 23
Rápidos, eficaces, accesibles y superamables
Muy profesionales,sinceros y transparentes.Si necesitaría algún abogado,ya tengo uno,con eso lo digo todo.Eskerik asko
Iñaki DuqueIñaki Duque
07:55 13 Sep 23
Sufrimos una cancelación por un vuelo de Vueling con motivo de la huelga de noviembre de 2022. Después de reclamar sin éxito la correspondiente indemnización, dejamos el tema en manos de Erreklamatu, que han conseguido lo que pedíamos sin llegar a juicio. La experiencia ha sido satisfactoria y volveremos a recurrir a ellos si tenemos una experiencia similar.
Belen LanteroBelen Lantero
13:29 12 Sep 23
Hace años tuve un problema con una perdida de quipaje por parte de la aerolínea. Gracias a Erreklamatu pude conseguir una indemnización muy superior a la que me ofrecían .
Rufo GanuzaRufo Ganuza
16:38 28 Aug 23
Nos han llevado dos casos y ha sido una maravilla trabajar con ellos por su trato cercano e impecable eficiencia. Totalmente recomendable. Ah! y han ganado los dos casos
francisco cuesta agudofrancisco cuesta agudo
05:17 05 Jul 23
El año pasado tuvimos una situación de overbooking en un vuelo de largo alcance y ellos se han encargado de todo el proceso de reclamación y nos han obtenido una buena indemnización, por encima de nuestras expectativas iniciales. La comunicación es fluida y te van informando de la situación de proceso. Recomendable 100%.
Mercedes MarquínezMercedes Marquínez
13:39 05 Jun 23
100% satisfecha con la gestion de este equipo. Ellos se ocupan de todo, te lo explican de una manera sencilla y han conseguido sacar adelante nuestra reclamacion por una anulacion de un vuelo. Volveré a acudir a ellos si tengo algún problema. Totalmente recomendables.
Carlos BaezaCarlos Baeza
07:04 26 May 23
Es la tercera vez que gestionamos una incidencia con compañías aéreas con ellos y como siempre un servicio excepcional. En todas hemos conseguido la compensación reclamada. Además te asesoran desde el primer momento de los pasos que hay que seguir y te van informando de todo el proceso.
Miriam PardoMiriam Pardo
17:16 16 May 23
El verano pasado mis amigas y yo tuvimos la mala suerte de que nos cancelarán un vuelo justo el día que empezábamos las vacaciones. Desde Erreklamatu se han hecho cargo, de principio a fin, de reclamar la indemnización que nos correspondía además de los gastos que nos ocasionó la cancelación. Son un equipo profesional, amable y que consigue resultados. Muy contenta con ellos, volvería a elegirles sin pensármelo 2 veces. Los recomiendo.
Iratxe UzuriagaIratxe Uzuriaga
18:44 20 Apr 23
Equipo serio y eficaz. Mi experiencia ha sido muy buena, han hecho un trabajo excelente. No tengo ninguna queja, en un futuro si necesitara ayuda contactaria con ellos sin duda. Gracias
Mónica Vicente LucasMónica Vicente Lucas
11:59 29 Mar 23
Encantada con el servicio de Erreklamatu, les contraté para reclamar la cancelación de un vuelo al que Lufthansa ya me había dado largas y han ganado el caso. Una maravilla, puedes mandarles toda la documentación por email sin despreocuparte!Siguiente percance con compañías aéreas que tenga se lo paso directamente.También reclamaremos con ellos los gastos de hipoteca.
Familia Vea ValFamilia Vea Val
20:23 22 Mar 23
Reclamación contra compañía aérea. Muy profesionales, desde el principio nos informaron con claridad del procedimiento a seguir. Siempre que les preguntábamos sobre cómo iba la reclamación enseguida respondían, y han conseguido el objetivo que nos habían indicado, en un razonable plazo de tiempo teniendo en cuenta que la reclamación fue a través del juzgado.
elriverita Xxelriverita Xx
17:41 02 Mar 23
Fabulosa atención, consiguieron la cantidad reclamada a Iberia. Encantado! Compartiendo con ellos la documentación necesaria consiguieron 400€ por una demora de equipaje de 5 dias.
maria paula Valdesmaria paula Valdes
16:37 08 Feb 23
Solo cinco estrellas porque no hay más.fue un verano nefasto en cuanto a viajes todos se me atrasaron, cancelaron y perdieron las maletas, etc. Ellos se encargan de todo, intermedian con las compañías y nos despreocupamos hasta que nos llega la llamada de sentencia favorable!!!!Explican todo genial desde el ppio en cuanto a plazos costes etc.Ya me han resuelto 2/3 expedientes, el último en breve saldrá.Muy agradecida con ellos y *MUY RECOMENDABLES* SIN DUDARLO!!!!!
Eduardo Maeso simonEduardo Maeso simon
07:49 08 Feb 23
Un servicio excepcional para reclamar cancelaciones y modificaciones de horarios por parte de las aerolíneas. Yo les contraté por una cancelación de un vuelo desde Lisboa y a los 6 meses me comunicaron que habíamos conseguido la indemnización sin tener que hacer nada por mi parte más allá de aportar una documentación mínima.
Rusin AntolinRusin Antolin
11:45 27 Jan 23
Tras un fallido viaje a Vietnam en época post-Covid , realizamos la reclamación con "erreklamatu". No hemos tenido suerte ,y la compañia de vuelos se ha salido con la suya, pero el servicio por parte de "erreklamatu" ha sido muy bueno en todo momento y al perder el jucio,no me han cobrado.
js_loader

Azken albisteak